HOẠT ĐỘNG ACTIONKIDS

  

KHOÁ HỌC ACTIONKIDS

 
Action English Kids 2.500.000 đ5 - 15 hàng tháng16 buổi/tháng
Toán Tiếng Anh 2.000.000 đThứ 7 - CN /hàng tuần8 buổi/tháng
Actionkids Junior 1 (3-10 tuổi)
(100% GV nước ngoài)
Phương pháp ACTION độc quyền của ACTIONKIDS
27.000.000 đ/ khoá
1.800.000 đ/tháng
5 - 15 hàng tháng
Thứ 7 - CN /hàng tuần
180 giờ - 15 tháng
2 buổi/tuần
1.5 giờ/buổi
Actionkids Junior 1 (3-10 tuổi)
(100% GV nước ngoài)
Phương pháp ACTION độc quyền của ACTIONKIDS
16.900.000 đ/ khoá
1.877.000 đ/tháng
5 - 15 hàng tháng
Thứ 7 - CN /hàng tuần
108 giờ - 9 tháng
2 buổi/tuần
1.5 giờ/buổi
Actionkids Junior 1 (3-10 tuổi)
(100% GV nước ngoài)
Phương pháp ACTION độc quyền của ACTIONKIDS
11.990.000 đ/ khoá
1.998.000 đ/tháng
5 - 15 hàng tháng
Thứ 7 - CN /hàng tuần
72 giờ - 6 tháng
2 buổi/tuần
1.5 giờ/buổi
Actionkids Junior 1 (3-10 tuổi)
(100% GV nước ngoài)
Phương pháp ACTION độc quyền của ACTIONKIDS
7.200.000 đ/ khoá
2.400.000 đ/tháng
5 - 15 hàng tháng
Thứ 7 - CN /hàng tuần
36 giờ - 6 tháng
2 buổi/tuần
1.5 giờ/buổi

 
Dare to Win 1 950.000 đ5 - 15 hàng tháng1 ngày - 10h
Dare to Win 2 8.800.000 đ5 - 15 hàng tháng2 ngày - 20h - 6 buổi (OT)
Dare to Win 3 10.000.000 đ5 - 15 hàng tháng2 ngày - 20h - 6 buổi (OT)
MMS 1 7.200.000 đ 5 - 15 hàng tháng3 tháng
MMS 2 6.984.000 đ5 - 15 hàng tháng3 tháng
MMS 3 6.768.000 đ5 - 15 hàng tháng3 tháng
MMS 4 6.552.000 đ5 - 15 hàng tháng3 tháng
MMS 5 6.336.000 đ5 - 15 hàng tháng3 tháng
MC Nhí 8.000.000 đ5 - 15 hàng tháng2 ngày - 4 buổi
Tự vệ 2.000.000 đ5 - 15 hàng tháng8 buổi/tháng
Nhảy Zumba1.000.000 đ5 - 15 hàng tháng8 buổi/tháng
Sơ cấp Piano 1 - 21 hv: 4.500.000 đ
2 hv: 3.900.000 đ
5 hv: 3.100.000 đ
5 - 15 hàng tháng12 tuần - 60 phút/tuần
Sơ cấp Guitar 1 - 21 hv: 4.500.000 đ
2 hv: 3.900.000 đ
5 hv: 3.100.000 đ
5 - 15 hàng tháng12 tuần - 60 phút/tuần
Sơ cấp Electric Guitar 1 - 21 hv: 4.500.000 đ5 - 15 hàng tháng12 tuần - 60 phút/tuần
Sơ cấp Bass Guitar 1 - 21 hv: 4.500.000 đ
2 hv: 3.900.000 đ
5 - 15 hàng tháng12 tuần - 60 phút/tuần
Sơ cấp Violin 1 - 21 hv: 4.500.000 đ
2 hv: 3.900.000 đ
5 hv: 3.100.000 đ
5 - 15 hàng tháng12 tuần - 60 phút/tuần
Sơ cấp Keyboard 1 - 21 hv: 4.300.000 đ
2 hv: 3.700.000 đ
5 hv: 3.100.000 đ
5 - 15 hàng tháng12 tuần - 60 phút/tuần
Sơ cấp Trống 1 - 21 hv: 4.500.000 đ5 - 15 hàng tháng12 tuần - 60 phút/tuần
Sơ cấp Thanh nhạc 1 - 21 hv: 4.500.000 đ
2 hv: 3.900.000 đ
5 - 15 hàng tháng12 tuần - 60 phút/tuần
Trung cấp Piano 1 - 81 hv: 4.900.000 đ
2 hv: 4.300.000 đ
5 - 15 hàng tháng12 tuần - 60 phút/tuần
Trung cấp Guitar 1 - 81 hv: 4.900.000 đ
2 hv: 4.300.000 đ
5 - 15 hàng tháng12 tuần - 60 phút/tuần
Trung cấp Violin 1 - 81 hv: 4.900.000 đ
2 hv: 4.300.000 đ
5 - 15 hàng tháng12 tuần - 60 phút/tuần
Nhạc công chuyên nghiệp KeyboardCao cấp: 5.500.000 đ
Trung cấp: 5.100.000 đ
Sơ cấp: 4.500.000 đ
5 - 15 hàng tháng12 tuần - 60 phút/tuần
Nhạc công chuyên nghiệp Electric GuitarCao cấp: 5.500.000 đ
Trung cấp: 5.100.000 đ
Sơ cấp: 4.500.000 đ
5 - 15 hàng tháng12 tuần - 60 phút/tuần
Nhạc công chuyên nghiệp Bass GuitarCao cấp: 5.500.000 đ
Trung cấp: 5.100.000 đ
Sơ cấp: 4.500.000 đ
12 tuần - 60 phút/tuần12 tuần - 60 phút/tuầnCao cấp: 5.500.000 đ
Trung cấp: 5.100.000 đ
Sơ cấp: 4.500.000 đ
Nhạc công chuyên nghiệp TrốngCao cấp: 5.500.000 đ
Trung cấp: 5.100.000 đ
Sơ cấp: 4.500.000 đ
12 tuần - 60 phút/tuần12 tuần - 60 phút/tuầnCao cấp: 5.500.000 đ
Trung cấp: 5.100.000 đ
Sơ cấp: 4.500.000 đ

ĐĂNG KÝ

     ” ƯƠM MẦM TÀI NĂNG VIỆT “

FANPAGE